Firda Tidend med ny nettside

Foto: Firda Tidend. Fotomontasje: Sjedu.no/Andreas Ravnestad
Foto: Firda Tidend. Fotomontasje: Sjedu.no/Andreas Ravnestad

Firda Tidend lanserte måndag ein ny og frisk versjon av nettsida si. Løysinga er basert på WordPress, ei publiseringsløysing som også blir brukt her på Sjedu.no. Redaktør Bjørn Grov antydar ein større innsats på web i tida framover:

– Vi kjem til å satse meir på nettsida no enn tidlegare og oppgradere henne oftare enn før. Likevel kan vi ikkje sjå vekk frå det faktum at det framleis er papirutgåva som syter for det aller meste av inntektene våre. Dei som ønskjer å lese dei unike lokale sakene, må lese papiravisa. Desse sakene kjem vi berre til å gje korte smakebitar frå på nettet. Noko som er heilt nytt, er at vi på nettsida kjem til å presentere glimt frå saker ute i den store verda

Bjørn Grov poengterar også at dei ikkje har planar om å sette opp betalingsvegg i nær framtid, og at unikt lokalt stoff framleis vil være eksklusivt for papiravisa, med korte smakebitar tilgjengelig på nett.

Sjedu.no gratulerar og ønskjer Firda Tidend velkommen inn i framtida!